Učili smo se uporabljati osnovne računalniške programe z g. Gregorjem Krncem.