Ga. Martina Vrečič, predstavnica Društva Podajmo si roke nam je predstavila pomen prostovoljnega dela v skupnosti, pravice in odgovornosti prostovoljca, etični kodeks in usposabljanje prostovoljcev.

Prostovoljcem smo predstavili Večgeneracijski center Skupaj in jih povabili k sodelovanju v letu 2018.