G. Gregor Krnc nam je predstavil internet, uporabo USB ključa, prenos podatkov iz fotoaparata na PC in druge osnove računalniške pismenosti.