Ga. Ana Ogorelec, dipl. inž. kmet. nam je predstavila rez sadnih in drugih dreves.

Ogledali smo si tudi toplo gredo ter rastlinjake. Pogovarjali smo se o tem, katere rastline lahko sadimo v rastlinjake, kdaj sadimo in kateri pridelki uspevajo glede na naše podnebje. Delavnica je bila zelo poučna, izmenjali smo tudi lastne izkušnje.