Gospa Frančiška Virant je obiskala otroke Vrtca Kočevje in jim skozi igro približala nemški jezik.