Gospod mag. Manuel Vesel, višji policijski inšpektor, z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela z različnimi skupinami ljudi, nam je predstavil multikulturnost našega prostora, predvsem pa romsko skupnost. Prvi zapis o Romih na Slovenskem sega v 14. stoletje. Pogovarjali smo se o naselitvi pripadnikov romske skupnosti na naše ozemlje, njihovem življenju nekoč in danes, vzgoji, izobraževanju, poklicih, ki so jih nekoč opravljali in o poklicih, ki jih opravljajo danes, njihovih šegah, verovanju in življenju za vsakdan. Zahvaljujemo se g. Manuelu Veselu za čudovito predavanje :)