Igrali smo družabne igre, obujali preteklost in se pogovarjali o našem vsakdanu :)