Ga. Nada Kirn Špolar, predsednica Združenja za mlade, starše in otroke nam je predstavila poslanstvo, vizijo in cilje društva. Pogovarjali smo se o tem, kako organizacija pripomore k razbremenitvi družine. Združenje Sezam deluje kot otroškovarstvena enota, skrbi za varstvo otrok na domu in za pomoč staršem, družini na domu in otrokom z učnimi težavami. Organizira stalno pomoč družinam, ki imajo otroke s posebnimi potrebami. Od leta 2000 na Sezamu deluje svetovalnica za otroke, mladostnike in družine v stiski ter  nudi stalno podporo družinam.