V torek, 9. 10. 2018, smo gostili gospo Jernejo Munc, članico Društva za celostno podporo in razvoj človeka Brez limita, ki je namenjeno opolnomočenju posameznikov in posameznic ter skupin, v različnih življenjskih situacijah. Osnovni nameni in cilji društva so pomoč in podpora pri izboljšanju kvalitete življenja posameznikov, posameznic in skupin, spodbujanje kreativnosti, skupno in medsebojno reševanje težav posameznikov, posameznic in skupin, svetovanje in dvigovanje zavesti javnosti o težavah pri odraščanju otrok in mladostnikov, težavah posameznikov in družin ter s tem posledično zmanjševanje stereotipov in stigme, v različnih življenjskih okoliščinah. Na tokratnem srečanju je bila ciljna skupina romska skupnost, kjer so se dotaknili različnih oblik zasvojenosti in posledic na življenje.

Avtorica: Margareta Lešnik