Ob torkih se v zaupnem prostoru srečujejo ženske. Vsebina njihovih aktivnosti pokriva področje ženskega vprašanja. Dotikajo se položaja ženske v zasebni in družbeni sferi. Mentorica skupine za ženske: ga.  Jadranka Glavač