Avtorica ga. Ana Kominka nam je predstavila knjigo Iskanje srca v tujini. Dogodek je povezovala ga. Jadranka Glavač, predsednica Društva varnega zavetja Kočevje, ki že več kot 15 let deluje na področju preprečevanja nasilja v družini, zagovorništva in osveščanja javnosti.

Dotaknili smo se različnih tematik s področja ženskega vprašanja, postopkov pri obravnavi ženske, ki je preživela nasilje v uradnih postopkih, institucijah v postopku in o tem, kaj lahko storimo v primeru preživetega nasilja, da zaščitimo sebe in svoje ljubljene. Zgodba se je dotaknila sleherne ženske duše in nam sporočila, da je vsaka od nas čudovita, enkratna in neponovljiva ženska. 

Hvala vam, ga. Ana Kominka.